खाडिमा कामगर्न जाँदा घरको जस्तो जिन्दगी कहाँ हुन्छ र? (बिदेशी झलक) गल्ती भए माफ पाउँ#hearttuching Instagram Account : khadka5517 Sanjay Khadka - @sanjaykhadka29 Sanjay Khadka tivtok.com TikTok Viewer

    Advertisements

    खाडिमा कामगर्न जाँदा घरको जस्तो जिन्दगी कहाँ हुन्छ र? (बिदेशी झलक) गल्ती भए माफ पाउँ#hearttuching Instagram Account : khadka5517 Sanjay Khadka -

  • 140,010 2,251 1,376
  • This video was released by TikTok 2 months ago by Sanjay Khadka (sanjaykhadka29). Video 140,010 Liked by Tiktok users, has received 2,251 comments and has been shared 1,376 times in total. TikTok: Make Every Second CountCheck out Sanjay Khadka’s video! #TikTok >

  • Download This Video Other Videos

TikTok Popular Videos

user4791219570366 - user4791219570366 1 day ago
user4791219570366 - user4791219570366

बिदेशी भुमिमा यसरी दुख खेपेर कमाएर पठाको remitance को value गर्दैन नेपाल सर्कार

Most Popular TikTok Hashtags

Discover Tiktok Popular Videos